Nhà
Sản phẩm
Về chúng tôi
Tham quan nhà máy
Kiểm soát chất lượng
Liên hệ chúng tôi
Yêu cầu báo giá
Nhà Sản phẩm

Conductive 3d Máy in Filament

Conductive 3d Printer Filament for Markerbot

Conductive 3d Printer Filament for Markerbot

Size:Diameter:1.75/3.0(dia.1.75 /3.0 mm)
The tolerance roundness:1.72-1.77 / 2.9-3.0
Độ tinh khiết cao Độ dẫn điện cao ABS 1.75mm / 3.0mm 3D In Chiếu dải Đen Dạng Nhựa

Độ tinh khiết cao Độ dẫn điện cao ABS 1.75mm / 3.0mm 3D In Chiếu dải Đen Dạng Nhựa

Kích thước:Đường kính: 1,75 / 3,0 (đường kính 1,75 / 3,0 mm)
Độ tròn khoan dung:1,72-1,77 / 2,9-3,0
Anti - Static Conductive 3d Printer Filament 1.75 3.0mm Conductive ABS High Rigidity

Anti - Static Conductive 3d Printer Filament 1.75 3.0mm Conductive ABS High Rigidity

Size:Diameter:1.75/3.0(dia.1.75 /3.0 mm)
The tolerance roundness:1.72-1.77 / 2.9-3.0
Good elasticity universal ABS Conductive 3d Printer Filament in Black

Good elasticity universal ABS Conductive 3d Printer Filament in Black

Size:Diameter:1.75/3.0(dia.1.75 /3.0 mm)
The tolerance roundness:1.72-1.77 / 2.9-3.0
Markerbot ,  ABS Conductive 3D Printer Filament 1.75mm / 3.0 mm

Markerbot , ABS Conductive 3D Printer Filament 1.75mm / 3.0 mm

Size:Diameter:1.75/3.0(dia.1.75 /3.0 mm)
The tolerance roundness:1.72-1.77 / 2.9-3.0
Good Performance Of Electroplating ABS Conductive 3D Printer Filament 1kg / Spool  Conductive Filament

Good Performance Of Electroplating ABS Conductive 3D Printer Filament 1kg / Spool Conductive Filament

Size:Diameter:1.75/3.0(dia.1.75 /3.0 mm)
The tolerance roundness:1.72-1.77 / 2.9-3.0
Rapid Prototyping Material ABS Conductive 3d Printer Filament 1.75 black

Rapid Prototyping Material ABS Conductive 3d Printer Filament 1.75 black

Size:Diameter:1.75/3.0(dia.1.75 /3.0 mm)
The tolerance roundness:1.72-1.77 / 2.9-3.0
Electronics industry conductive abs filament  3d printer consumables 1.75 / 3.00mm

Electronics industry conductive abs filament 3d printer consumables 1.75 / 3.00mm

Size:Diameter:1.75/3.0(dia.1.75 /3.0 mm)
The tolerance roundness:1.72-1.77 / 2.9-3.0
Conductive electricity 3d Printer Filament , 3d printing abs filament for Cubify and UP

Conductive electricity 3d Printer Filament , 3d printing abs filament for Cubify and UP

Size:Diameter:1.75/3.0(dia.1.75 /3.0 mm)
The tolerance roundness:1.72-1.77 / 2.9-3.0
Page 1 of 1